”Meant to be”

May Helen og Laila

På desse tider i fjor låg det slett ikkje i korta at May Helen Bleie og Laila Bjørk skulle stå i døra til Kremarvegen 6 og ynskja velkomen til opninga av Gullhuset Zilver Neckless 1.mars i 2019, men det skal dei, og dét med pomp og prakt. Vegval Det låg vel heller ikkje i korta […]

Samarbeidsavtale om storproduksjon av flytande hydrogen

På Folgefonnsenteret i Rosendal vart det fredag underteikna ein samarbeidsavtale mellom Gasnor, Sunnhordland Kraftlag og Kvinnherad kommune der målet er å få til storproduksjon av flytande hydrogen frå vasskraft. Dette fortel Kvinnherad kommune i ei pressemelding. Avtalen vart signert same dag som Kvinnherad kommune offentleggjorde ein rapport om moglegheiter for ei hydrogensatsing i Kvinnherad, utarbeidd […]

Finalistar Det norske måltid – sesong 11

Det Norske Måltid, årets viktigaste begivenheit for alle som er opptekne av å finna dei beste norske matprodukta og råvarene, går av stabelen i Stavanger fredag 11. januar, og Det norske måltid fortel i ei pressemelding at fleire verksemder i Hardanger med omegn er mellom dei nominerte. I kategorien Årets kjøtt er Økodrift/Homlagarden nominert med […]

Ny rapport om lakselus

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt ein ny rapport om effekt av lakselus på villfisk. Rapporten vil vera viktig når departementet neste år skal bestemma kva for område av landet som får lov til å auka produksjonen av laks fortel nærings – og fiskeridepartementet i ei pressemelding. Risikoen for at villaks døyr på grunn av lakselus […]

Spanande jobb

I neste veke går Kraftmuseet i gong med å flytta deler av Boliden sitt arkiv over til Senter for Industriarkivet på Smelteverkstomta (SINDARK). Siri Jordal, arkivar og leiar ved SINDARK,  fortel at flyttinga er basert på ein deponeringsavtale med Boliden.. – Dette arkivet fortel heile den dokumenterte historia til Det Norske Zinkkompani heilt frå 1924 […]

Hardanger – ein region med ei berusande framtid!

Når Hardangerkonferansen pyntar seg med slagordet «Hardanger – ein region med ei berusande framtid», nyttar ein ordet berusande i betydninga henført eller ivrig, ifylgje dagleg leiar i hardangerrådet, Jostein Eitrheim. – Me ser jo at siderproduksjon har vorte ei stor og flott næring regionen, seier han i samtale med programsekretær JK Flattun. – Næringa er jo […]

Lokalmatsalet veks

Lokalmat- og drikkesalet auka med 2,2 prosent i daglegvarehandelen i 2018. Totalsalet var på 4,97 milliardar. – Ergerleg at me ikkje bikka 5 milliardar i år, men gledeleg at salet tek seg opp etter fjoråret, og ekstra gledeleg at det veks vi heile landet, seier landbruks- og matminister Bård Hoksrud på nettsidene til Landbruks- og […]

Reinsdyrskjøt i vinden

Slaktesesongen for rein er godt i gong, og årets reinkjøt er no i butikkane. Det vert også meldt om god kvalitet og bra vekter, ifylgje Landbruks – og matdepartementet sine nettsider. Det er mellom dei unge at forbruket av reinkjøt har hatt den største auken. Reinkjøt er noe av det sunnaste kjøtet ein kan eta. Så […]

Pengar til villaksen

Klima- og miljødepartementet gjennomfører fleire tiltak for villaksen i 2019. Mellom anna går pengane til genbank for laksefiskbestandane i Hardanger, nytt nasjonalt villakssenter og betre overvaking av laks i Tanavassdraget. – Neste år har vi det internasjonale villaksåret, og Noreg har eit særskilt ansvar for villaksen. Difor er det naudsynt med ein solid innsats neste […]

Gir 1 640 000 kroner til sjømattiltak

15 aktørar rundt om i landet får støtte til prosjekt som skal gi born og unge smaken på sjømat. – Mange born og unge er glade i sjømat. Samtidig ser me at forbruket går ned. Gode kosthaldsvanar vert etablerte tidleg. Derfor støttar me prosjekt som skal gje born og unge smaken på sjømat, og som […]