Radio Folgefonn vart starta i 1984 som eit partslag  med prøvesendingar i Odda. Frivillige medarbeidarar  la  ned mykje arbeid,  og suksessivt  vart  konsesjonen utvida.  Først med  Ullensvang, seinare med alle kommunane i Hardanger, og sidan 2000 har og Voss  vore ein del av konsesjonsområdet.  Fram til 2002 sysselsette radioen eitt  årsverk.

Radioen har konsesjon på FM – bandet til 2022 og når i dag  ut til innbyggjarane i  Hardanger på FM. Via nettradioen som ligg på framsida, kan kven som helst i heile verda lytta på Radio Folgefonn.

Radio Folgefonn har vore beredskapsradio, og har ved fleire høve vore ein viktig formidlar av meldingar til innbyggarane i konsesjonsområdet.

Per 01.07.2018 sysselset Radio Folgefonn eitt årsverk, fordelt på to halve stillingar. I tillegg er somme frivillige og ein trainee knytt til radioen .

Hovudkontoret til Radio Folgefonn ligg i Odda.  Hovudinntekta  kjem frå reklame på FM bandet og på Internett, samt frå kommunale tenester.

Radio Folgefonn sender 24 t. pr. døger 7 dagar i veka