Skulen gjer ikkje nok i fire av fem mobbesaker

Mobbing

Elevane har fått medhald i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skulane har oppfylt aktivitetsplikta si. – Skulen skal vera ein trygg og god stad å vera. Det er uakseptabelt at så mange elevar og foreldre opplever at skulen ikkje gjer nok for å stoppa mobbing, seier kunnskaps- og integreringsmininister Jan Tore […]