Dagens sending Tysdag 150322 kan du høyra på lenka under.

Kvinnherad Kommune er klar til å ta imot flyktingar frå Ukraina , fortel ordf ,Hilde Enstad. I september blir det stor ryddedugnad i Hardangerfjorden, fortel dagl i Hardangerrådet, Jostein Eitrheim. Ullensvang er klar til å ta imot flyktninger, det fortel ordf , Roald Aga Haug.

Dagens sending Fredag 031221 kan du høyra på lenka under.

Ei bok skrevet om «Vestlandsvegar» av forfattar og journalist Halvor Folgerød, er eit innslag i dagens sending. Kva skjer på Ullensvang Biblotek i Odda , med på sending bibloteksjefen Ingvild Marie Vise. Litteratursymposiet 2022, på tråden med Ingvild Ystanes. Old River Salon , Aslaug Mala , er med i sendinga.

Dagens sending Mandag 210621 kan du høyra på lenklene under.

Herand Musikklag med dirigent Arild B Nilsen gav dei frammøytte ein flott konsert under paraplyen på allmerke i Odda. Eide Idrettspark ble offisielt åpna Søndag i Odda. Det var på L ørdag i Gå Gato i Odda var det god stemning med forskjellige boder med kortreist mat og handverk.