Meny Lukk

På Radio Folgefonn torsdag

Torsdag 13.desember snakkar programsekretær JK Flattun mellom anna med Vidar Solvi i nominasjonsnemnda til Ullensvang Arbeidarparti. Flattun snakkar og med Bjørn Kåre Engseth i Eidfjord SV. Lions i Odda skal…

Det siste Hordalandsbudsjettet

Fylkestinget i dag og i morgon skal vedta det aller siste fylkesbudsjettet for Hordaland. Andre store saker blir investeringar i fylkesvegnettet, kollektivtstrategi, handlingsprogram om Miljøløftet og kvalitetsmelding av dei vidaregåande…