Rømming frå settefiskanlegg i Kvinnherad

Fiskeridirektoratet har fått melding frå Sjøtroll Havbruk AS om at selskapet hadde hatt ei rømming av settefisk frå sitt anlegg i Sunndal i Kvinnherad. Selskapet reknar med at rundt 1000 regnbogeaure har rømt Fiskeridirektoratet fortel på nettsidene sine at settefiskanlegget ligg tett ved Bondhuselva i Maurangerfjorden. Fiskeridirektoratet region Vest har vore på tilsyn etter rømminga og […]

Hordaland vil bli datalagringsfylke

Me har overskot på elektrisk kraft i Hordaland og fylkeskommunen ynskjer å vera foroverlente når det gjeld å bruka krafta til produksjon i Noreg, framfor å senda kraft til utlandet ifylgje fungerande fylkesvaraordførar Roald Kvamme Hordaland fylke fortel på nettsidene sine at  på initiativ frå samarbeidspartnarane Hordaland fylkeskommune, Invest in Bergen og BKK vart det  tirsdag arrangert møte […]

1. Oktober 2017 vert norskekysten delt i 13 produksjonsområde

Alle innehavarar av kommersielle akvakulturløyve for laks, aure og regnbogeaure i sjø og innehavarar av utviklingsløyve som var registrert i Akvakulturregisteret per 24.06.2016, vil innan utgangen av juni 2017 få brev fra Fiskeridirektoratet – med meir informasjon om plassering i produksjonsområde, fortel Fiskeridirektoratet. Frå og med 1. oktober 2017 vert fylgjande geografisk avgrensede område til akvakultur […]

Skal få ned forureininga frå cruiseskip i verdsarvfjordar

Verdsarvområda på Vestlandet skal verta reinare. Cruisetrafikken gir i periodar helse- og miljøskadelege utslipp i Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnulvsfjorden og innerste del av Tafjorden fortel Klima – og miljødepartementet No har departementet bede Sjøfartsdirektoratet starta arbeidet med å få ned utslippa frå skip til luft og sjø. Desse fjordane står på UNESCO si liste over verdsarvområde. Dei […]

Heim med det største og beste i kofferten

Facebooksidene til Litteratursymposiet i Odda fortel at Frode Grytten Beat Band kjem til å slå på stortromma under årets Litteratursymposium F.v. Pedro, Frode Anlaug. Bilete: Tone Mannsåker Det står å lesa at etter å ha valsa over Haugesund, Bergen og Arendal kjem bandet heim til Odda for å servera publikum eit ekslusivt utval av – sitat: Dei […]

Gledeleg mange søkarar til vidaregåande skular i Hordaland

Fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim, fortel etter at det første inntaket var klart 7.juli, at 18 482 elevar har søkt og at dei aller fleste av desse har fått tilbod om skuleplass – Årskullet av elevar som går ut ungdomsskulen i år går litt ned i høve til i fjor, men vi ser at vi […]

Næringshagane i Hordaland jobbar godt

– Næringshagane og inkubatorane i Hordaland leverer og jobbar godt, seier Oddrun Englund, regional koordinator for SIVA på Vestlandet. Godt samarbeid er årsak til at mange bedrifter lukkast i marknaden Næringslivdagane 2009 Hordaland fylkeskommune, saman med Selskapet for industrivekst SF (SIVA), bidreg til å skape nye arbeidsplassar i fylket og støttar næringshagane og inkubatorane fortel Hordaland […]

19 millioner til infrastruktur i nye kommunar i Hordaland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millionar kroner i tilskot til infrastruktur i kommunar som vert slått saman. 19 millionar går til tiltak som medvirkar til å knytta dei nye kommunane i Hordaland betre saman Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortel i ei presemelding at Odda, Ullensvang og Jondal får 4 millionar kroner til «digital verktøykasse og digitale […]

Folk manglar ofte dei enklaste, men likevel viktigaste ting

Butikken Hiking Kit Norway i Eitrheimsvegen i Odda var ein ide Eirik Bøen Gravdal opphaveleg hadde tenkt å realisera i 2018, men då han såg at behovet for produkta han satsar på, var stort, starta han førebuingane og opna sommaren 2017 Eirik Bøen Gravdal, bilete: JK Flattun I samtale med programsekretær JK Flattun fortel at […]

Litteratursymposiet er klar for den store songen

Det er Frode Grytten Beatband som leverer bestillingsverk til Litteratursymposiet 2017. – Gjer deg klar for kjærleik, gjer deg klar for den store songen, seier festivalleiar Ingvild Ystanes Frode Grytten Beatband, bilete: Renate Aase Big Money. Big Music. Big Time. Frode Grytten Beat Band slår på stortromma under årets symposium, fortel Ystanes i ei pressemeling frå […]