Meny Lukk

Nye oppdrettsreglar trør i kraft i oktober

Det nye systemet for kapasitetsjusteringar i norsk lakse- og aureoppdrett trør i kraft 15. oktober 2017

oppdrett
– Nå kommer regelverket. Deretter skal det besluttast kva for produksjonsområde som får tilbod om vekst. Det skjer no i oktober. I løpet av hausten vil regjeringa presentera eit opplegg for den første tildelingsrunden, seier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding.

Vidare prosess:

15. oktober Nytt system for kapasitetsjusteringar i norsk lakse- og aureoppdrett trør i kraft.
Oktober Regjeringa besluttar kva for farge det enkelte produksjonsområdet får, etter ei vurdering av lakseluspåverknaden.
November/desember Høyring av tildelingsforskrift.

Tildeling av eventuelle nye løyver, og gjennomføring av ei alminneleg høyring knytt til dette, kan potensielt skje i eit eige løp, og vert noko forskjøve tidsmessig.

Tidleg 2018 Tildeling av aukt kapasitet.

Vekst på eksisterande løyver vil mogelegvis kunna verta tilbydd seint i 2017.

Haust 2018 Kommunane får utbetalt sin andel av vederlaget frå tildelingsrunden.

Nærings- og fiskeridepartementet tar førehald om at det av ulike årsaker kan komma endringar i tidsramma for den vidare prosessen.

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: