Det er stor interesse for ordninga med skulefrukost, og fleire vidaregåande skular søkjer om støtte til ordninga. Alle dei 33 skulane som søkte, får støtte

skulefrukost
Fylkestinget vedtok i desember 2017 å setja av 2,5 mill. kroner til opptrapping av ordninga med skulefrukost. I 2018 er det sett av kr 6 500 000 til formålet ifylgje nettsidene til Hordaland fylkeskommune.

Eit organisert og sunt frukosttilbod før skulen byrjar, er helsefremjande. I tillegg vil elevane samlast på ein arena som bør ha som mål å vere både sosial og inkluderande, og som på sikt kan bidra til å redusere sosiale forskjellar i helse. At talet på søknader har auka frå i fjor, vitnar om stor interesse for eit frukosttilbod, og auka forståing for at tiltaket har noko å seie for det fysiske og psykiske læringsmiljøet til elevane, meiner fylkeskommunen.

Midlene som vert fordelte på skulane, skal gå til råvarene dei treng til frukosten, ikkje til løn i samband med gjennomføring av ordninga.

For å kunna ha oversikt over korleis skulane disponerer middela, pliktar dei å senda inn ein rapport med frist 15.12.2018, om organisering, økonomi og deltaking.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.