Meny Lukk

Stor vekst i jordmødre og helsesøstre i kommunane

Nye tal frå SSB viser ein vekst på 134 helsesøstre og 46 jordmødre på helsestasjonane og i skulehelsetenesta frå 2016-2017. Det er ein kraftig auke i årsverk for desse yrkesgruppene

jordmødre

Det har gjennom fleire år vore satsa på å bygga opp eit godt lavterkskeltilbod til born, unge og familiar i kommunane.

– No ser me tydeleg at denne politikk fungerer. Helsestasjons- og skulehelsetenesta er spydspissar i det førebyggande arbeidet og innan psykisk helse, og har ansvaret for å fylgja opp kvinner og familiar i barselperioden. Det er derfor svært gledeleg at me ser ein så stor vekst i jordmødre og helsesøstre, seier helseminister Bent Høie i ei pressemelding frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Til samanlikning auka årsverk for helsesøstre for 2015-2016 med 118, medan me året før såg ein auke på 135. For jordmødre var tala 39 fleire årsverk for perioden 2015-2016, medan det året før var ein auke på 35.

-Dette betyr at barselomsorga vart styrka og at oppfylgjinga av nyfødte born og nybakte mødre vert endå betre. Me er likevel ikkje i mål, og vil halda fram satsinga, seier Bent Høie.

I budsjetta for både 2017 og 2018 er helsestasjonane og skulehelsetenesta styrka med over 1 milliard kroner. Gjennom budsjettforliket er det avsett ytterligare 20 millionar kroner i øyremerka tilskot til jordmortenester i kommunane i 2018.

Totalt auka antal årsverk jordmødre med 120 i perioden frå 2014-2017. Antal årsverk helsesøstre auka med 387 i samme periode.

(I ei tidlegere utsendt versjon av denne pressemeldinga har Helse- og omsorgsdepartementet oppgitt andre tal på auken av antalet jordmødre og helsesøstre i kommunane. Årsaka var at SSB la ut feil tal morgonen torsdag 15. mars. SSB retta tala. Det samme har departementet gjort.

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: