Meny Lukk

Ny tilskotsordning for lag og organisasjoner

Hordaland fylkeskommune får kvart år mange førespurnader om økonomisk stønad til ulike føremål som ikkje fell innanfor etablerte tilskotsordningar. No blir dette organisert i ei offisiell årleg tilskotsordning med søknadsfrist 1. juni

frivillige
Frivillige, bilete: Tone Mannsåker

Fylkesutvalet har sett av 1,5 millionar kroner til søknader som kjem innan 1. juni. Søknadene vert lagt fram til politisk behandling i tilknyting til budsjettet til hausten og utbetalt over nyår, ifylgje nettsidene til Hordaland fylkeskommune.

Fylkeskommunen har i alle år gjeve tilskot til ymse lag og organisasjonar som ikkje naturleg høyrer inn under dei etablerte tilskotsordningane. Fylkesutvalet har vedteke retningslinjer med klare kriterium for tildeling av slike tilskot, gjennom den nye søknadsordninga.

Fylgjande kriterium gjeld:

  • Tilskotet går til tiltak som kjem Hordaland-samfunnet til gode, og ligg innanfor kjerneområda for fylkeskommunen si verksemd.
  • Tilskotet går til tiltak som understøttar hovudmåla som går fram av utviklingsplan for Hordaland.
  • Tiltaket kjem ikkje innunder andre ordningar til Hordaland fylkeskommune.
  • Gjennom tildelingane skal det søkjast å oppnå ei viss rullering mellom søkjarar, for å sikre at flest mogleg aktørar vert tilgodesett.
  • Midlar som ikkje vert nytta ut frå gjevne vilkår, kan krevjast betalt tilbake.

Desse krava blir stilt til søknaden:

  • Kort omtale av kva søkjar ynskjer å nytta tilskotsmidlane til, inklusive målsettingar og relevans for tilskotsordninga.
  • Plan for gjennomføring og vurdering av forventa effekt.
  • Søknadssum.
  • Enkel rapportering på gjennomføring og resultat av nytta midlar tildelt siste år, skal leggast ved eventuell søknad om nye tilskotsmidlar.

Desse kan søka:

  • Lag, grupper, institusjonar og organisasjonar. Einskildpersonar kan ikkje søka.

Alle mottakarar av tilskot frå fylkeskommunen i 2018 er varsla om vedtaket.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: